Veelzijdige zorg in een open huis

We gaan er voor om de bewoner of bezoeker zo lang als mogelijk de regie over zijn eigen leven te laten behouden. Onze dienstverlening is gebaseerd op relatievorming en dialoog. We gaan in verbinding met de persoon die op onze diensten beroep doet en tasten in dialoog af wat zijn woon-, leef- en levensverwachtingen zijn. Respect voor ieders identiteit en een zinvolle daginvulling op maat zijn de basis van onze begeleiding en ondersteuning.

Waar gewenst betrekken we zoveel als mogelijk het netwerk.