Het nodige comfort na hospitalisatie

Avondrust heeft in samenwerking met het AZ Sint-Lucas één brugkamer, die geïntegreerd is in het rusthuis en alle nodige comfort biedt. Met deze voorziening willen we ouderen opvangen die na een hospitalisatie, nood hebben aan verder herstel of revalidatie.

Faciliteiten

Bewoners in brugverblijf kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten als de bewoners in vast verblijf, zoals animatie, kinesitherapie, ergotherapie, kapster,…

Reservatie

Reservering van deze kamer gebeurt via de sociale dienst van het AZ Sint-Lucas.

Prijs

57,27 EURO per dag