Waardigheid in dialoog

Woonzorgcentrum Avondrust is een huis waar waardigheid in wonen en zorg centraal staat. Respect voor de andere, maar ook zelfrespect vormen de basis van waardigheid en kunnen enkel in dialoog nagestreefd worden.

Dementievriendelijk huis

Meer dan 70% van onze bewoners wordt in mindere of meerdere mate geconfronteerd met dementie. Relatie en veiligheid, welzijn, troost en bemoediging, versterken van het eigenwaardegevoel, zinvol bezig zijn en erbij horen zijn de bouwstenen van onze persoonsversterkende benadering.

Warme zorg op maat tot het einde toe

Mensen komen naar het woonzorgcentrum om te wonen. Het is meestal de plaats waar hun leven voltooid wordt. In een vroegtijdige zorgplanning bespreken we met de bewoner wat zijn wensen en verwachtingen hieromtrent zijn. Waar nodig zetten we sterk in op een palliatief beleid waarin we steeds in gesprek gaan met alle betrokkenen om ook in de laatste levensfase de best mogelijke zorg op maat te kunnen geven.

Kleinschalig genormaliseerd wonen ondersteund met zorgdomotica

In Avondrust willen we een woon- en leefomgeving creëren die de thuissituatie zo goed mogelijk benadert. We organiseren heel onze werking in leefgroepen van 14 bewoners. Voor bewoners die lijden aan dementie is Avondrust een omgeving waar we streven naar maximale vrijheid. We maken gebruik van de best mogelijke zorgdomotica. (Zorgoproepen via smartphones, videoverbinding, wifi in alle ruimtes, valdetectie, fixatiearme benadering door beddetectie,...)