Veelzijdige zorg in een open huis

Het woonzorgcentrum Avondrust te Varsenare is een open huis voor bewoners, familie en bezoekers. Het is een plek waar waardigheid in wonen en zorg centraal staat. We willen in ons huis vooral een woon- en leefomgeving creëren die de thuissituatie zo goed mogelijk benadert zodat iedereen er zich thuis kan voelen.

Het Woonzorgcentrum Avondrust is gelegen midden in een prachtige groene omgeving en voorziet een breed aanbod aan zorg, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio.

Over Avondrust

Woonzorgcentrum

Samen bouwen aan een thuis

Het woonzorgcentrum Avondrust is in volle expansie en evolueert binnenkort naar 171 kamers. Voor bewoners die lijden aan dementie streven we naar maximale vrijheid en maken we gebruik van zorgdomotica. Het woonzorgcentrum bestaat uit 12 leefgroepen van 14 bewoners die werken volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

Over Avondrust

Dagverzorging

Dagelijkse zorg met een warm hart

Als bezoeker bent u in het centrum voor dagverzorging elke werkdag welkom en wordt u steeds omringd door een professioneel team dat met een warm hart klaar staat.

Centrum voor dagverzorging

133
Medewerkers
102
Vrijwilligers
44
Stagiair(e)s

Assistentiewoningen

Zelfstandig wonen in een groene omgeving

De assistentiewoningen Residentie Zilverlinde zijn gelegen in de unieke parkomgeving van het Woonzorgcentrum Avondrust . Het gebouw telt 38 flats verdeeld over vier verdiepingen. We willen niet alleen aandacht hebben voor de autonomie van de bewoner, maar willen ook ruimte creëren voor ontmoeting. Enkele flats zijn specifiek ontworpen voor echtparen waarvan één van de beide partners aan dementie lijdt.

Assistentiewoningen

Nieuws

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie Avondrust - Update oktober 2022
In november 2021 namen wij met de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie. Ondertussen zijn de resultaten van de bevraging al een tijdje bekend en werd er rond gecommuniceerd via woonraden, familiebijeenkomsten, huiskranten en/of nieuwsbrieven.
03 oktober 2022

Werken en leren

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie voor zorg. Ook, stagiairs en jobstudenten zijn van harte welkom. Het Woonzorgcentrum Avondrust wil ervoor zorgen dat ouderen kwaliteitsvol kunnen wonen en leven, op een plek waar ze zich thuis en veilig voelen. Samen met een team van toffe collega’s in een aangename omgeving bouwen wij dagelijks aan de toekomst.

Werken en leren

Vrijwilligersinzet een WWW


Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze werking. Voor ons staat het WWW-principe voorop: vrijwiligerswerk moet een 'Win' zijn voor de bewoner, een 'Win' voor de vrijwilliger en een 'Win' voor de organisatie.

Indien u geïnteresseerd bent, zoeken we met u naar de meest passende inzet in functie van uw vraag en talenten.

Vrijwilligersinzet

Ik ben hier content: het personeel is vriendelijk, de verzorging is goed en het is hier proper.
Bewoner, Woonzorgcentrum