Dringende zoektocht naar enthousiaste medewerkers in de zorg.

Wij zijn, wegens uitbreiding, dringend op zoek naar enthousiaste medewerkers in de zorg.

Neem zeker een kijkje onder "vacatures".

Bij interesse of vragen desbetreffend, kan men contact nemen met de directeur bewonerszorg via e-mail naar bruno.vandemoortel@wznspirit.be.

Corona: De overheid versoepelt de regels voor de woonzorgcentra

De kaderrichtlijn van de Vlaamse Taskforce gaat in vanaf 7 september en bevat de volgende elementen: (Bron Zorgnet-Icuro)

 

  • Fysiek contact tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren is mogelijk. De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn daarvoor richtinggevend.
  • Bezoek kan op verschillende manieren, op de kamer, in een voorziene ruimte, in open lucht, … zolang de maatregelen worden nageleefd.
  • Als er geen besmettingen zijn kan bezoek  in principe altijd, dus ook in het weekend en op avonden, ook met meerdere bezoekers zolang ze tot de bubbel horen.
  • De noden en behoeften van de bewoners staan centraal bij de bezoekregeling. Zo kan er bijvoorbeeld een regeling op maat worden uitgewerkt voor en met bewoners met gehoor- of gezichtsproblemen of cognitieve problemen.
  • Deze regels zijn altijd van tel: Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum, desinfecteren hun handen met alcoholgel, dragen steeds een mondneusmasker
  • Bewoners kunnen naar buiten gaan, als ze de beschermingsmaatregelen respecteren die gelden buiten het woonzorgcentrum.
  • Ook externen moeten toegang blijven krijgen, zeker als ze zorg verlenen zoals pedicure, kiné, mantelzorgers, …
  • In het geval er besmettingen zijn in het woonzorgcentrum zijn tijdelijke bezoekbeperkingen mogelijk. Dit moet duidelijk toegelicht worden aan de bewoners en hun familie.

Communicatie met bewoners

Er kan met de bewoners via social media gecommuniceerd worden.
Neem contact op met de afdeling om hiervoor een afspraak te maken.

Ter Leemputte: 050 30 34 50 terleemputte@wznspirit.be
Ter Straeten: 050 30 34 60 terstraeten@wznspirit.be
Ter Hauwe: 050 30 34 70 terhauwe@wznspirit.be
Ter Nachtegaele: 050 30 34 55 ternachtegaele@wznspirit.be
Ter Wijngaarde: 050 30 34 65 terwijngaerde@wznspirit.be
Ter Leie: 050 30 34 75 terleie@wznspirit.be

Samen aangenaam wonen en leven

Het Woonzorgcentrum Avondrust maakt deel uit van de vzw Woonzorgnetwerk Spirit en voorziet in Varsenare een breed aanbod aan zorg, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Dit woonzorgnetwerk is een organisatie van zorgsteunpunten die in lokale gemeenschappen afgestemde (semi-)residentiële en thuiszorg-ondersteunende dienstverlening aanbiedt aan ouderen, aan hun familie en aan personen voor wie onze expertise een meerwaarde biedt. Ultieme ambitie daarbij is om maximaal de regie over het eigen leven te waarborgen.