Dringende zoektocht naar enthousiaste medewerkers in de zorg.

Wij zijn, wegens uitbreiding, dringend op zoek naar enthousiaste medewerkers in de zorg.

Neem zeker een kijkje onder "vacatures".

Bij interesse of vragen desbetreffend, kan men contact nemen met de directeur bewonerszorg via e-mail naar bruno.vandemoortel@wznspirit.be.

Corona: Aanpassing bezoekregels vanaf zaterdag 26 oktober 2020

Op woensdag vertoonde één van de medebewoners covid-19 symptomen. De uitslag van de Covid-test op donderdagavond was positief. Als gevolg hiervan hebben wij op vrijdag de bewoners en personeelsleden van deze afdeling laten testen.  

19 van de 22 geteste bewoners op Ter Wijngaerde testten positief op de Covid 19-test. Eveneens 3 medewerkers testten positief.

Omvang besmetting in kaart brengen

Er werden gisteren testen aangevraagd om komende maandag alle andere bewoners en personeelsleden te testen op Covid-19. Dit is reeds met de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum en de bedrijfsarts van de externe dienst preventie en bescherming op het werk voorbereid. Wij verwachten het resultaat ervan één of twee dagen erop.

Hoog-risicocontact bezoekers Ten Wijngaerde

Bij deze een oproep: Een bezoeker die vorige woensdag of daarna op bezoek gekomen is in Ter Wijngaerde en van zichzelf weet dat hij/zij de afstandsregel en mondmaskerplicht niet nageleefd heeft tijdens het bezoek, moet in quarantaine voor 10 dagen. Idealiter verwittigt u dan ook bij het optreden van symptomen de eigen huisarts om de correcte quarantaine-info te verkrijgen.

Aanpak besmettingen Ter Wijngaerde

Sinds gisteren werd de afdeling reeds in quarantaine gezet. Gezien de omvang van de besmetting op deze afdeling stoppen wij alle bezoek van deze afdeling voor de komende 2 weken. Dit is tot en met zondag 1 november. Zo willen wij het virus op deze afdeling laten uitdoven.

Aanpak mogelijke besmettingen andere afdelingen

Wij laten gezien de ernst van de situatie geen enkel familielid meer toe om op bezoek te komen totdat de test begin volgende week afgenomen wordt en de resultaten gekend zijn.

Bezorgde familieleden kunnen contact opnemen met de afdeling, maar hou er rekening mee dat het soms enige tijd kan duren eer er geantwoord wordt gezien de toegenomen zorg.

Volgen van de regels

Gezien de partner van twee van de besmette personeelsleden eveneens in Avondrust werken, gisteren ook getest werden en een negatieve test voorleggen, richten wij ons nogmaals tot de bewoners en families inzake het volgen van de coronamaatregelen. Wij vragen uitdrukkelijk aan alle familieleden om zich aan alle bezoekersrichtlijnen te houden, zodat wij hier geen aandacht meer moeten aan geven. Wij hebben alle beschikbare tijd nodig om deze crisis aan te gaan. Wanneer bezoek terug toegelaten is in de toekomst en u twijfelt hoe de regel moet geïnterpreteerd worden, ga dan uit van de meest strenge beperkende interpretatie. Zo helpt u iedereen.

Bewonerswas

Wij starten de procedure met het ophalen/brengen van de was opnieuw deze week vanaf donderdagmiddag, gezien komende maandag alle beschikbare tijd in het testen van het personeel en de bewoners gaat.  

We brengen u dinsdag opnieuw op de hoogte van het verdere verloop.

Communicatie met bewoners

Er kan met de bewoners via social media gecommuniceerd worden.
Neem contact op met de afdeling om hiervoor een afspraak te maken.

Ter Leemputte: 050 30 34 50 terleemputte@wznspirit.be
Ter Straeten: 050 30 34 60 terstraeten@wznspirit.be
Ter Hauwe: 050 30 34 70 terhauwe@wznspirit.be
Ter Nachtegaele: 050 30 34 55 ternachtegaele@wznspirit.be
Ter Wijngaarde: 050 30 34 65 terwijngaerde@wznspirit.be
Ter Leie: 050 30 34 75 terleie@wznspirit.be

Samen aangenaam wonen en leven

Het Woonzorgcentrum Avondrust maakt deel uit van de vzw Woonzorgnetwerk Spirit en voorziet in Varsenare een breed aanbod aan zorg, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Dit woonzorgnetwerk is een organisatie van zorgsteunpunten die in lokale gemeenschappen afgestemde (semi-)residentiële en thuiszorg-ondersteunende dienstverlening aanbiedt aan ouderen, aan hun familie en aan personen voor wie onze expertise een meerwaarde biedt. Ultieme ambitie daarbij is om maximaal de regie over het eigen leven te waarborgen.