Aanbod  |  Woonzorgcentrum  |  Algemeen

Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum Avondrust is in volle expansie en evolueert van 130 éénpersoonskamers en 2 echtparenkamers naar 159 kamers. Het woonzorgcentrum bestaat uit 12 leefgroepen die werken volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen. Als woonzorgcentrum bieden wij een woonomgeving aan waar bewoners zich thuis kunnen voelen en zichzelf mogen zijn.

We beschikken over twee kamers voor echtparen die beiden zorgafhankelijk zijn, alsook 4 kamers voor echtparen waarvan één partner nog zelfredzaam is en als mantelzorger samenwoont met zijn hulpbehoevende partner.